Monthly Archives: Tháng Tám 2019

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG (máy đóng cọc, máy ép cọc, máy khoan cọc nhồi, máy cắm bấc thấm, máy ủi, máy xúc, máy đầm, máy lu)

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG (máy đóng cọc, máy ép cọc, máy khoan cọc nhồi, máy cắm bấc thấm, máy ủi, máy xúc, máy đầm, máy lu) CHỨNG CHỈ VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG Trung Tâm Giáo Dục Nghề CTA đào tạo và cấp chứng chỉ vận hành máy […]