camera ip offline

camera ip offline
Camera IP Offline - Hướng dẫn xử lý Camera IP Wifi bị Offline khi xem từ 3G, mạng ngoài: Gần đây các dòng camera IP wifi có hiện tượng bị đẩy ra khỏi mạng internet hay ở trạng thái offline khi xem bằng 3G, internet ngoài. Lỗi này thường do...
0 Comment | Đăng bởi: